LAND ROVER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİNİ AÇIKLADI


 Range Rover Marka Elektrikli Araba

Land Rover, 2030 yılı sürdürülebilirlik planlarını açıkladı. Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’nin (SBTi - Science Based Targets Initiative)* de onayladığı plan doğrultusunda, tüm üretim faaliyetleri sonucu ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar mutlak değerde yüzde 46 azaltmayı taahhüt ederken Land Rover, model gamında yer alan araçlarının ortalama karbon emisyonunu da yüzde 54 oranında azaltacak.

Sürdürülebilirlik ve elektrikli mobiliteyi odak noktasına alan Land Rover, tedarik zincirlerinden üretim aşamalarına kadar tüm operasyonlarında karbon nötr olmayı hedefleyen küresel stratejisi Reimagine** kapsamında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Bilime Dayalı Hedefler Girişimi rehberliğinde metodolojisini oluşturan ve Paris Anlaşması’nın belirlediği amaçlara katkı vermeyi taahhüt eden Land Rover, bu doğrultuda 2030 yılı sürdürülebilirlik hedeflerini açıkladı.

Land Rover, araç üretimi ve lojistiği dahil olmak üzere kendi faaliyetlerinden kaynaklanan kapsam 1 ve 2 sera gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 46 oranında azaltmayı taahhüt ediyor ve aynı zamanda araçların kullanımından kaynaklanan kapsam 3 sera gazı emisyonlarını da yüzde 60 oranında azaltmayı hedefliyor.

2039 Hedefi Karbon Nötr Olmak
Reimagine Stratejisi doğrultusunda 2039 yılına kadar tedarik zincirinden, ürünlerine ve operasyonlarına kadar tüm alanlarda karbon nötr olmayı amaçlayan Land Rover için 2030 yılı hedefleri önemli bir eşik.

Land Rover, COP26 İklim Konferansı sırasında Paris Anlaşması uyarınca ve Bilime Dayalı Hedefler Girişimi’nin yönlendirmesiyle iş hedefini ‘’1,5°C emisyon azaltma’’ olarak belirlemişti. Bu amaç doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Land Rover, şirket çapında ortaya çıkan emisyon seviyeleri hakkında raporlar hazırlamaya ve hedef takibini yapmayı sürdürüyor.
“Sürdürülebilirlik, dünyanın en çok arzu edilen modern lüks araçlarının yaratıcısı olarak Land Rover’ın 2039 yılına kadar net karbon sıfırına ulaşmayı hedefleyen Reimagine stratejisinin merkezinde yer alıyor. İklime olan tutkumuzu eyleme geçirirken, değer zincirimizde karbon ayak izimizi en aza indirmek için artık sürdürülebilirliği Land Rover’ın DNA'sına yerleştiriyoruz. Bilime dayalı hedefler, bize sera gazı emisyonlarımızı ne kadar ve ne kadar hızlı azaltmamız gerektiğini hatırlatıyor ve paydaşları ilerlememiz hakkında bilgilendiriyor.”ROSSELLA CARDONE
LAND ROVER SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK OFİSİ DİREKTÖRÜ VE BAŞKANI


Bilime Dayalı Hedefler Girişimi*
Bilime Dayalı Hedefler Girişimi, CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, WRI ve WWF arasında kurulmuş ortak bir girişim. Bu girişim, şirketlerin Paris Anlaşması'nın hedeflerini karşılamak üzere bilim temelli emisyon azaltım hedefleri belirlemelerini, iklim değişikliği ile mücadelede aktif rol almalarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Land Rover Reimagine Stratejisi**
Land Rover’ın geleceğine ışık tutması için oluşturulan yeni stratejisi Reimagine, elektrifikasyon, bağlantılı hizmetler, veri merkezi ve otonom sürüş teknolojilerinin tamamını kapsayan yeni bir yaklaşım olarak tanımlanıyor. 2,5 milyar sterlin bütçeye sahip bu strateji doğrultusunda Land Rover, 2039 yılına kadar tedarik zincirinden, ürünlerine ve operasyonlarına kadar tüm alanlarda karbon nötr olmayı hedefliyor.